Indiċi 
Minuti
PDF 235kWORD 195k
L-Erbgħa, 6 ta' Frar 2013 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (7-8 ta' Frar 2013) (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Ftehim bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar il-GATT tal-1994: modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija matul l-adeżjoni tagħhom fl-UE *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.2.Il-linji gwida għall-politika tal-Istati Membri dwar l-impjiegi * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.3.It-trasparenza ta' miżuri li jirregolaw il-prezzijiet ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem ***I (votazzjoni)
 6.Seduta formali - Tuneżija
 7.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  7.1.Il-Politika Komuni tas-Sajd ***I (votazzjoni)
  7.2.Il-livell ta' ħoss tal-vetturi bil-mutur ***I (votazzjoni)
  7.3.Il-Fond Ewropew għar-Refuġjati, il-Fond Ewropew għar-Ritorn u l-Fond Ewropew għall-Integrazzjoni taċ-Ċittadini ta' Pajjiżi Terzi ***I (votazzjoni)
  7.4.Il-Fond tal-Fruntieri Esterni ***I (votazzjoni)
  7.5.Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd ***I (votazzjoni)
  7.6.L-eliminazzjoni u l-prevenzjoni tal-forom kollha ta' vjolenza fuq in-nisa u t-tfajliet (votazzjoni)
  7.7.Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u b'Saħħtu (votazzjoni)
  7.8.Preparazzjonijiet għal CITES COP 16 (votazzjoni)
  7.9.Linji gwida għall-baġit 2014 - Taqsimiet Oħra differenti mill-Kummissjoni (votazzjoni)
  7.10.Ir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva: imġiba kummerċjali responsabbli u trasparenti u tkabbir sostenibbli (votazzjoni)
  7.11.Ir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva: promozzjoni tal-interessi tas-soċjetà u triq lejn l-irkupru sostenibbli u inklużiv (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari
 12.Djalogu għal soluzzjoni paċifika tal-kwistjoni Kurda fit-Turkija (dibattitu)
 13.It-22 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (dibattitu)
 14.L-istat ta' dritt u l-libertà fil-Bulgarija (dibattitu)
 15.Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar il-Bidla fil-Klima (dibattitu)
 16.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 17.Taħriġ ġudizzjarju - koordinaturi tal-qrati (dibattitu)
 18.L-użu ta' deżinjazzjonijiet tradizzjonali għal inbejjed mill-Istati Uniti (dibattitu)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.

Interventi ta': Jean-Pierre Audy, li ddeplora l-assenza tal-President tal-Kunsill Ewropew, Herman Van Rompuy, fid-dibattitu dwar it-“Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (7-8 ta' Frar 2013) (il-President enfasizza li Herman Van Rompuy huwa dejjem mistieden għal tali dibattiti), u Hannes Swoboda, li jistaqsi allura min se jkun l-interlokutur tal-Parlament fid-diskussjonijiet dwar il-baġit (il-President fakkru fid-dispożizzjonijiet tat-Trattat).


2. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għar-rubinetterija sanitarja (D020994/03 - 2013/2527(RPS) - skadenza: 24/04/2013)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-fertilizzanti bl-għan li jiġu adottati l-Annessi I, II u IV għall-progress tekniku (D023740/05 - 2013/2526(RPS) - skadenza: 22/04/2013)
irreferut responsabbli: ENVI, IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni li jistipula responsabbiltajiet u ħidmiet supplimentari għal-laboratorji ta' referenza tal-UE għar-rabja, tuberkulożi tal-ifrat u s-saħħa tan-naħal, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 737/2008 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 87/2011 (D024558/02 - 2013/2525(RPS) - skadenza: 22/04/2013)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi, ta' xorb spirituż (D024615/02 - 2013/2524(RPS) - skadenza: 17/04/2013)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI

- Regolament tal-Kummissjoni dwar is-sottomissjoni u l-pubblikazzjoni ta' data fis-swieq tal-elettriku u li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D024862/01 - 2013/2539(RPS) - skadenza: 30/04/2013)
irreferut responsabbli: ITRE

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) li jistabbilixxi Reġistru tal-Unjoni skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Deċiżjonijiet Nri 280/2004/KE u 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nru 920/2010 u (UE) Nru 1193/2011 (D025309/02 - 2013/2540(RPS) - skadenza: 01/05/2013)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE.


3. Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozz ta' att delegat li ġej intbagħat lill-Parlament:

- Regolament ta' delega tal-Kummissjoni li jikkoreġi t-test Ungeriż tar-Regolament delegat (UE) Nru 244/2012 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija billi jistabbilixxi qafas ta' metodoloġija komparattiva għall-kalkolu tal-livelli kostottimali tar-rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku tal-bini u tal-elementi tal-bini - C(2013)404

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-31 ta' Jannar 2013.

Irreferut responsabbli: ITRE

Abbozz ta' att delegat li għalih it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat:

- Regolament ta' delega tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2010/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-forniment armonizzat ta' eCall interoperabbli fl-UE kollha - C(2012)8509

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-3 ta' Diċembru 2012.

Proroga tat-terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn supplementari fuq talba tal-Kunsill.

Irreferut responsabbli: TRAN


4. Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (7-8 ta' Frar 2013) (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (7-8 ta' Frar 2013)

Lucinda Creighton (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Godfrey Bloom, Martin Callanan f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Joseph Daul, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFD, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Charles Tannock (il-President fakkar id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 310 u 323 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni), u Laurence J.A.J. Stassen Membru mhux affiljata.

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

Interventi ta': Gay Mitchell, Göran Färm, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Peter van Dalen, Matteo Salvini, Alda Sousa, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Peter van Dalen, Bruno Gollnisch, Herbert Reul, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Reinhard Bütikofer, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Morten Messerschmidt, Nicole Sinclaire, Giuseppe Gargani, Véronique De Keyser, George Lyon, François Alfonsi, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Zbigniew Ziobro, Patrizia Toia, Lívia Járóka, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Haug, Paulo Rangel, Edit Herczog, Andrey Kovatchev, Bernd Lange, Wim van de Camp, Derek Vaughan, Reimer Böge, Alain Lamassoure u Mairead McGuinness.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jan Kozłowski, Liisa Jaakonsaari, Graham Watson, Mirosław Piotrowski, Zofija Mazej Kukovič u Ana Gomes.

Interventi ta': Janusz Lewandowski (Membru tal-Kummissjoni), Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) u Lucinda Creighton.

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.


5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

Il-President ipproponiet li tressaq għall-votazzjoni r-rapport Rodust immedjatament wara s-seduta formali u kkonstatat li ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni għal tali proposta.


5.1. Ftehim bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar il-GATT tal-1994: modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija matul l-adeżjoni tagħhom fl-UE *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li jikkonkludi Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) tal-1994 fir-rigward tal-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija matul l-adeżjoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea [12213/2012 - C7-0409/2012- 2012/0167(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0430/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0037)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


5.2. Il-linji gwida għall-politika tal-Istati Membri dwar l-impjiegi * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għall-politika tal-Istati Membri dwar l-Impjiegi [COM(2012)0709 C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0010/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0038)


5.3. It-trasparenza ta' miżuri li jirregolaw il-prezzijiet ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasparenza ta' miżuri li jirregolaw il-prezzijiet ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u l-inklużjoni tagħhom fil-kamp ta' applikazzjoni ta' sistemi pubbliċi tal-assigurazzjoni tas-saħħa [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2013)0039)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2013)0039)

Interventi

Alda Sousa ressqet emenda orali għall-emenda 7.

Billi aktar minn 40 Membru opponew li l-emenda orali tiġi kkunsidrata, din ma ġietx aċċettata.

Antonyia Parvanova (rapporteur), wara l-votazzjoni, biex titlob il-pożizzjoni tal-Kumitat dwar l-emendi adottati, u Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni).

°
° ° °

Intervent ta': Hannes Swoboda, li kkummenta ċerti affermazzjonijiet ta' Nigel Farage waqt id-dibattitu preċedenti.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma bdiet is-seduta formali: 11.55. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.05)

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President


6. Seduta formali - Tuneżija

Min-12.05 san-12.30 saret seduta formali tal-Parlament fl-okkażjoni taż-żjara ta' Moncef Marzouki, President tar-Repubblika Tuneżina.

Il-Parlament osserva minuta silenzju b'tifkira ta' Chokri Belaïd, assassinat dalgħodu f'Tuneż, u ta' dawk kollha li tilfu ħajjithom għal-libertà u d-dinjità fit-Tuneżija.

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President


7. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

7.1. Il-Politika Komuni tas-Sajd ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Politika Komuni tas-Sajd [COM(2011)0425 - C7-0198/2011- 2011/0195(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2013)0040)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2013)0040)

Interventi

József Szájer biex jippreċiża dwar il-lista tal-vot tal-PPE.

Ulrike Rodust (rapporteur) biex tressaq emenda orali għall-emenda 119, l-ewwel parti, li ġiet aċċettata.

Ulrike Rodust biex titlob votazzjoni ġdida tal-emenda 298 (il-President tat segwitu għal din it-talba).


7.2. Il-livell ta' ħoss tal-vetturi bil-mutur ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livell ta' ħoss tal-vetturi bil-mutur [COM(2011)0856 - C7-0487/2011- 2011/0409(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2013)0041)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2013)0041)

Intervent

Miroslav Ouzký (rapporteur) biex jirrakkomanda r-rifjut tal-emenda 51.


7.3. Il-Fond Ewropew għar-Refuġjati, il-Fond Ewropew għar-Ritorn u l-Fond Ewropew għall-Integrazzjoni taċ-Ċittadini ta' Pajjiżi Terzi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE, Deċiżjoni Nru 575/2007/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/435/KE bil-ħsieb li tiżdied ir-rata ta' konfinanzjamenet tal-Fond Ewropew għar-Refuġjati, il-Fond Ewropew għar-Ritorn u l-Fond Ewropew għall-Integrazzjoni taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi fir-rigward ta' ċerti dispożizzjonijiet marbutin mal-ġestjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabbilità finanzjarja tagħhom [COM(2012)0526 - C7-0302/2012- 2012/0252(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Nils Torvalds (A7-0004/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvata (P7_TA(2013)0042)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2013)0042)


7.4. Il-Fond tal-Fruntieri Esterni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 574/2007/KE bil-ħsieb li tiżdied ir-rata ta’ kofinanzjament tal-Fond tal-Fruntieri Esterni għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabbilità finanzjarja tagħhom [COM(2012)0527 - C7-0301/2012- 2012/0253(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Nils Torvalds (A7-0433/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvata (P7_TA(2013)0043)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2013)0043)


7.5. Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 dwar il-konservazzjoni ta’ riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta’ żgħar ta’ organiżmi tal-baħar u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2013)0044)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2013)0044)

Interventi

Pat the Cope Gallagher (rapporteur) qabel il-votazzjoni.

Werner Langen, dwar it-tmexxija tal-ħin tal-votazzjonijiet.


7.6. L-eliminazzjoni u l-prevenzjoni tal-forom kollha ta' vjolenza fuq in-nisa u t-tfajliet (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0049/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0045)

Intervent

Licia Ronzulli, qabel il-votazzjoni.


7.7. Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u b'Saħħtu (votazzjoni)

Rapport dwar is-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u b'Saħħtu [2012/2258(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0046)


7.8. Preparazzjonijiet għal CITES COP 16 (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0047/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0047)


7.9. Linji gwida għall-baġit 2014 - Taqsimiet Oħra differenti mill-Kummissjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-linji gwida għall-proċedura baġitarja 2014, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew, Taqsima II – Il-Kunsill, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [2013/2003(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0048)

Intervent

Monika Hohlmeier (rapporteur), biex tressaq emenda orali għall-paragrafu 14, li ġiet aċċettata.


7.10. Ir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva: imġiba kummerċjali responsabbli u trasparenti u tkabbir sostenibbli (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Responsabilità Soċjali Korporattiva: imġiba kummerċjali responsabbli u trasparenti u tkabbir sostenibbli [2012/2098(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0049

Intervent

Raffaele Baldassarre (rapporteur), biex iressaq emenda orali bil-għan li jiżdied titolu wara l-paragrafu 47, li ġiet aċċettata.


7.11. Ir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva: promozzjoni tal-interessi tas-soċjetà u triq lejn l-irkupru sostenibbli u inklużiv (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Responsabilità Soċjali Korporattiva: promozzjoni tal-interessi tas-soċjetà u triq lejn l-irkupru sostenibbli u inklużiv [2012/2097(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Richard Howitt (A7-0023/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0050)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

°
° ° °

Intervent ta': Jean-Pierre Audy biex jitqajjem punt ta' ordni.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Antonyia Parvanova - A7-0015/2013

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Diane Dodds, Daniel Hannan u Hannu Takkula.

Rapport Ulrike Rodust - A7-0008/2013

Andrea Zanoni, Vicky Ford, Marina Yannakoudakis, Nils Torvalds, Jim Higgins, Norica Nicolai, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Diane Dodds, Seán Kelly, Syed Kamall, David Campbell Bannerman u Elena Băsescu.

Rapport Miroslav Ouzký - A7-0435/2012

Jim Higgins, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Agnès Le Brun, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Oreste Rossi, Charles Tannock, Diane Dodds, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly u Jacqueline Foster.

Rapport Pat the Cope Gallagher - A7-0342/2012

Andrea Zanoni, Diane Dodds u Seán Kelly.

L-eliminazzjoni u l-prevenzjoni tal-forom kollha ta' vjolenza fuq in-nisa u t-tfajliet - B7-0049/2013

Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Norica Nicolai, Mitro Repo, Andrea Češková, Monica Luisa Macovei, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Smolková, Diane Dodds, Charles Tannock u Miroslav Mikolášik.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President


10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


11. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari

L-awtoritajiet kompetenti Griegi ressqu talba lill-President għat-tneħħija tal-immunità parlmentari ta' Spyros Danellis fl-ambitu ta' proċediment pendenti quddiem il-Qorti tal-Appell ta' Kreta.

It-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri l-Kumitat JURI, skont l-Artikolu 6(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


12. Djalogu għal soluzzjoni paċifika tal-kwistjoni Kurda fit-Turkija (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Djalogu għal soluzzjoni paċifika tal-kwistjoni Kurda fit-Turkija.

Lucinda Creighton (President fil-kariga tal-Kunsill) u Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Ria Oomen-Ruijten f'isem il-Grupp PPE, Raimon Obiols f'isem il-Grupp S&D, Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Ria Oomen-Ruijten, Jürgen Klute f'isem il-Grupp GUE/NGL, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, Eduard Kukan, Maria Eleni Koppa, Andrew Duff, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, Barbara Lochbihler, Mirosław Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Marie-Christine Vergiat, Marie-Christine Vergiat, Ewald Stadler, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Ria Oomen-Ruijten, György Schöpflin, Marita Ulvskog, Anneli Jäätteenmäki, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Sophocles Sophocleous, Sarah Ludford, Franziska Keller, Marina Yannakoudakis, Frank Vanhecke, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski, Michael Cashman, Ismail Ertug, li wieġeb ukoll għal tliet mistoqsijiet "karta blu" ta' Alexander Graf Lambsdorff, Emine Bozkurt u Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes u Richard Howitt.

Intervent ta': Štefan Füle.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Antigoni Papadopoulou, Krisztina Morvai, biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lil Csaba Sógor, li weġibha, Tunne Kelam, Jelko Kacin, Elena Băsescu u Franz Obermayr.

Intervent ta': Lucinda Creighton.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. It-22 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: It-22 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti

Lucinda Creighton (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlet id-dikjarazzjoni f'isem Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u għall-Politika ta' Sigurtà).

PRESIDENZA: Alexander ALVARO
Viċi President

Interventi ta': Laima Liucija Andrikienė f'isem il-Grupp PPE, Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Charles Tannock, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Marek Henryk Migalski, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Willy Meyer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Daniël van der Stoep Membru mhux affiljat, Francisco José Millán Mon, Joanna Senyszyn, Mirosław Piotrowski, Franz Obermayr, Michèle Striffler, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Michael Cashman u Jacek Protasiewicz.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elena Băsescu, Andreas Mölzer, Eduard Kukan u Krisztina Morvai.

Intervent ta': Lucinda Creighton.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pino Arlacchi u Joanna Senyszyn f'isem il-Grupp S&D, dwar it-22 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (2013/2533(RSP)) (B7-0055/2013);

- Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, dwar it-22 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (2013/2533(RSP)) (B7-0058/2013);

- Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg u Catherine Grèze f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar it-22 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (2013/2533(RSP)) (B7-0059/2013);

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake u Marielle de Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, dwar it-22 Sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (2013/2533(RSP)) (B7-0060/2013);

- Marie-Christine Vergiat u Willy Meyer f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-pożizzjoni tal-Parlament dwar it-22 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (2013/2533(RSP)) (B7-0061/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Elisabeth Jeggle, Jacek Protasiewicz, Jean Roatta, Kinga Gál u Francisco José Millán Mon f'isem il-Grupp PPE, dwar it-22 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (2013/2533(RSP)) (B7-0062/2013).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.6 tal- Minuti ta' 7.2.2013.


14. L-istat ta' dritt u l-libertà fil-Bulgarija (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-istat ta' dritt u l-libertà fil-Bulgarija

Lucinda Creighton (President fil-kariga tal-Kunsill) u Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Rui Tavares, Juan Fernando López Aguilar f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Krisztina Morvai u Agustín Díaz de Mera García Consuegra, u Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

Interventi ta': Dimitar Stoyanov, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Graham Watson, li wieġbu, Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE, Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Gerard Batten u Krisztina Morvai, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Diane Dodds u Geoffrey Van Orden, Dimitar Stoyanov Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Graham Watson, Véronique Mathieu Houillon, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Ana Gomes, Claude Moraes, Johannes Cornelis van Baalen, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Andrey Kovatchev, Andrey Kovatchev, Iliana Malinova Iotova, Filiz Hakaeva Hyusmenova, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Andrey Kovatchev, Monika Panayotova, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Evgeni Kirilov, Kinga Göncz, Stanimir Ilchev, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Andrey Kovatchev, Nadezhda Neynsky, Tanja Fajon, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Dimitar Stoyanov, u Mariya Gabriel.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

Interventi ta': Ana Gomes, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Andrey Kovatchev, Vladimir Urutchev, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Luis Yáñez-Barnuevo García u Metin Kazak, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Antonyia Parvanova u Iliana Malinova Iotova, u Monika Panayotova, dwar it-tmexxija tad-dibattitu.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michael Gahler, Preslav Borissov, Zita Gurmai, Ivailo Kalfin, Antonyia Parvanova, Ivailo Kalfin, biex jirrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Andrey Kovatchev, Andrey Kovatchev, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Antonyia Parvanova, li weġbitu, Metin Kazak, Jaroslav Paška u Franz Obermayr.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar il-Bidla fil-Klima (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000214/2012) imressqa minn Matthias Groote, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kunsill: Preparazzjonijiet tal-UE għall-UNFCCC COP 19 (B7-0107/2013)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000215/2012) imressqa minn Matthias Groote, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Preparazzjonijiet tal-UE għall-UNFCCC COP 19 (B7-0106/2013)

Matthias Groote daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Lucinda Creighton (President fil-kariga tal-Kunsill) u Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu għall-mistoqsijiet.

Interventi ta': Karl-Heinz Florenz f'isem il-Grupp PPE, Dan Jørgensen f'isem il-Grupp S&D, Chris Davies f'isem il-Grupp ALDE, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marina Yannakoudakis f'isem il-Grupp ECR, Tadeusz Cymański f'isem il-Grupp EFD, Sabine Wils f'isem il-Grupp GUE/NGL, Richard Seeber, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Jaroslav Paška, João Ferreira, Peter Liese, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Carl Schlyter, Martina Anderson, Sophie Auconie, Marita Ulvskog, Jolanta Emilia Hibner u Gilles Pargneaux.

PRESIDENZA: Alexander ALVARO
Viċi President

Interventi ta': Maria Da Graça Carvalho, Kinga Göncz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein u Romana Jordan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogusław Sonik u Elena Băsescu.

Interventi ta': Lucinda Creighton u Connie Hedegaard.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mingħand il-Grupp S&D it-talba għan-nomina li ġejja:

Kumitat speċjali dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus: Salvatore Caronna minflok Francesca Barracciu

Din il-ħatra se titqies ratifikata jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


17. Taħriġ ġudizzjarju - koordinaturi tal-qrati (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000186/2012) imressqa minn Klaus-Heiner Lehne, f'isem il-Kumitat JURI, Luigi Berlinguer f'isem il-Grupp S&D, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Francesco Enrico Speroni f'isem il-Grupp EFD, Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, lill-Kummissjoni: Taħriġ Ġudizzjarju - koordinaturi tal-qorti (B7-0112/2013)

Tadeusz Zwiefka u Evelyn Regner daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija.

Interventi ta': Erminia Mazzoni f'isem il-Grupp PPE, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, u Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elena Băsescu u Jaroslav Paška.

Intervent ta': Algirdas Šemeta.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Klaus-Heiner Lehne, f'isem il-Kumitat JURI, Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, Luigi Berlinguer f'isem il-Grupp S&D, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Francesco Enrico Speroni f'isem il-Grupp EFD, dwar it-taħriġ ġudizzjarju – koordinaturi tal-qrati (2012/2864(RSP)) (B7-0053/2013).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.7 tal- Minuti ta' 7.2.2013.


18. L-użu ta' deżinjazzjonijiet tradizzjonali għal inbejjed mill-Istati Uniti (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-użu ta' deżinjazzjonijiet tradizzjonali għal inbejjed mill-Istati Uniti

Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Astrid Lulling f'isem il-Grupp PPE, Paolo De Castro f'isem il-Grupp S&D, Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Michel Dantin, Eric Andrieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves, Elisabeth Köstinger u Christa Klaß.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Intervent ta': Algirdas Šemeta.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 504.008/OJJE).


20. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.00.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Osservaturi

Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Avviż legali - Politika tal-privatezza