Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 7. února 2013 - Štrasburk

2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL, ECON

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN, JURI

stanovisko :

ITRE, IMCO, REGI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (přepracované znění) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN, JURI

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

BUDG, ITRE, JURI, CONT

2) z parlamentních výborů, zpráva

- Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: Roční analýza růstu na rok 2013 (2012/2256(INI)) - výbor ECON - Zpravodajka: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

3) od politické skupiny, návrh doporučení (článek 121 jednacího řádu):

- Návrh doporučení k 68. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů - Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE (B7-0083/2013)
předáno věcně příslušný výbor: AFET
stanovisko: DEVE

Právní upozornění - Ochrana soukromí