Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2013. február 7., Csütörtök - Strasbourg

2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

- Javaslat az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

- Javaslat a vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

EMPL, ECON

- Javaslat a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozott szöveg) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN, JURI

vélemény :

ITRE, IMCO, REGI

- Javaslat a vasúti biztonságról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozott szöveg) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN, JURI

vélemény :

JURI

- Javaslat az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

BUDG, ITRE, JURI, CONT

2) parlamenti bizottság, jelentés:

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: 2013. évi növekedési jelentés (2012/2256(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

3) képviselőcsoport, ajánlásra irányuló javaslat (az eljárási szabályzat 121. cikke):

- Ajánlásra irányuló javaslat a Tanács számára az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 68. ülésszakáról - Alexander Graf Lambsdorff, az ALDE képviselőcsoport nevében (B7-0083/2013)
utalva, illetékes: AFET
vélemény: DEVE

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat