Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 7 februari 2013 - Straatsburg

2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007 met betrekking tot openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad betreffende de gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

EMPL, ECON

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (herschikking) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN, JURI

advies :

ITRE, IMCO, REGI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake spoorwegveiligheid (herschikking) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN, JURI

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

BUDG, ITRE, JURI, CONT

2) van een parlementaire commissie, een verslag

- Verslag over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2013 (2012/2256(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

3) van een fractie, een ontwerpaanbeveling (artikel 121 van het Reglement):

- Ontwerpaanbeveling aan de Raad over de over de 68ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie (B7-0083/2013)
verwezen naar ten principale: AFET
advies: DEVE

Juridische mededeling - Privacybeleid