Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0205(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0014/2013

Ingediende teksten :

A7-0014/2013

Debatten :

PV 07/02/2013 - 3
CRE 07/02/2013 - 3

Stemmingen :

PV 07/02/2013 - 5.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0051

Notulen
Donderdag 7 februari 2013 - Straatsburg

3. Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft een snellereactiemechanisme tegen btw-fraude (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft een snellereactiemechanisme tegen btw-fraude [COM(2012)0428 - C7-0260/2012- 2012/0205(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: David Casa (A7-0014/2013)

Gunnar Hökmark leidt, ter vervanging van de rapporteur, het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Burkhard Balz, namens de PPE-Fractie, Olle Ludvigsson, namens de S&D-Fractie, Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, Godfrey Bloom, namens de EFD-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Sophie Auconie, George Sabin Cutaş, Janusz Wojciechowski, Paul Rübig, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alexander Mirsky, Andrea Češková, Janusz Wojciechowski, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen à Alexander Mirsky, à laquelle celui-ci répond, et Vasilica Viorica Dăncilă.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz en Mojca Kleva Kekuš.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta en Gunnar Hökmark.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.1 van de notulen van 7.2.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid