Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0205(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0014/2013

Texte depuse :

A7-0014/2013

Dezbateri :

PV 07/02/2013 - 3
CRE 07/02/2013 - 3

Voturi :

PV 07/02/2013 - 5.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0051

Proces-verbal
Joi, 7 februarie 2013 - Strasbourg

3. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte un mecanism de reacţie rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA [COM(2012)0428 - C7-0260/2012- 2012/0205(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: David Casa (A7-0014/2013)

Gunnar Hökmark, înlocuind raportorul, a prezentat raportul.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Au intervenit: Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, Olle Ludvigsson, în numele Grupului S&D, Olle Schmidt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Godfrey Bloom, în numele Grupului EFD, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Sophie Auconie, George Sabin Cutaş, Janusz Wojciechowski, Paul Rübig, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alexander Mirsky, Andrea Češková, Janusz Wojciechowski, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Alexander Mirsky, la care acesta a răspuns, și Vasilica Viorica Dăncilă.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ildikó Gáll-Pelcz şi Mojca Kleva Kekuš.

Au intervenit: Algirdas Šemeta şi Gunnar Hökmark.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.1 al PV din 7.2.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate