Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2286(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0016/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0016/2013

Keskustelut :

PV 07/02/2013 - 4
CRE 07/02/2013 - 4

Äänestykset :

PV 07/02/2013 - 5.8
CRE 07/02/2013 - 5.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0057

Pöytäkirja
Torstai 7. helmikuuta 2013 - Strasbourg

4. Euroopan investointipankki - vuosikertomus 2011 (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö Euroopan investointipankin vuosikertomuksesta 2011 [2012/2286(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Mario Mauro (A7-0016/2013)

Mario Mauro esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Werner Hoyer (Euroopan investointipankin pääjohtaja) ja Algirdas Šemeta (komission jäsen).

Puheenvuorot: Jean-Pierre Audy (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marietta Giannakou PPE-ryhmän puolesta, George Sabin Cutaş S&D-ryhmän puolesta, Theodoros Skylakakis ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Pierre Audy.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Robert Goebbels, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Anni Podimata, Nils Torvalds, Claude Turmes, Andrea Češková, Niki Tzavela, Jacky Hénin, Auke Zijlstra, Edit Herczog, Charles Goerens ja Zuzana Brzobohatá.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Cancian, Oldřich Vlasák ja Andrzej Grzyb.

Puheenvuorot: Connie Hedegaard (komission jäsen), Werner Hoyer ja Mario Mauro.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.2.2013, kohta 5.8.

(Istunto keskeytettiin klo 11.35 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö