Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2286(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0016/2013

Ingediende teksten :

A7-0016/2013

Debatten :

PV 07/02/2013 - 4
CRE 07/02/2013 - 4

Stemmingen :

PV 07/02/2013 - 5.8
CRE 07/02/2013 - 5.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0057

Notulen
Donderdag 7 februari 2013 - Straatsburg

4. Europese Investeringsbank - Jaarverslag 2011 (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het jaarverslag 2011 van de Europese Investeringsbank [2012/2286(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Mario Mauro (A7-0016/2013)

Mario Mauro leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Werner Hoyer (president van de Europese Investeringsbank) en Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Marietta Giannakou, namens de PPE-Fractie, George Sabin Cutaş, namens de S&D-Fractie, Theodoros Skylakakis, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jean-Pierre Audy.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Robert Goebbels, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid, Anni Podimata, Nils Torvalds, Claude Turmes, Andrea Češková, Niki Tzavela, Jacky Hénin, Auke Zijlstra, Edit Herczog, Charles Goerens en Zuzana Brzobohatá.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Cancian, Oldřich Vlasák en Andrzej Grzyb.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard (lid van de Commissie), Werner Hoyer en Mario Mauro.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.8 van de notulen van 7.2.2013.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.35 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid