Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2286(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0016/2013

Predkladané texty :

A7-0016/2013

Rozpravy :

PV 07/02/2013 - 4
CRE 07/02/2013 - 4

Hlasovanie :

PV 07/02/2013 - 5.8
CRE 07/02/2013 - 5.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0057

Zápisnica
Štvrtok, 7. februára 2013 - Štrasburg

4. Európska investičná banka – výročná správa za rok 2011 (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2011 [2012/2286(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Mario Mauro (A7-0016/2013)

Mario Mauro uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Werner Hoyer (prezident EIB) a Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jean-Pierre Audy (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Marietta Giannakou v mene skupiny PPE, George Sabin Cutaş v mene skupiny S&D, Theodoros Skylakakis v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean-Pierre Audy.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Robert Goebbels, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Claudio Morganti v mene skupiny EFD, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Andreas Mölzer – nezaradený poslanec, Anni Podimata, Nils Torvalds, Claude Turmes, Andrea Češková, Niki Tzavela, Jacky Hénin, Auke Zijlstra, Edit Herczog, Charles Goerens a Zuzana Brzobohatá.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Cancian, Oldřich Vlasák a Andrzej Grzyb.

V rozprave vystúpili: Connie Hedegaard (členka Komisie), Werner Hoyer a Mario Mauro.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.8 zápisnice zo dňa 7.2.2013.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.35 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia