Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2260(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0019/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0019/2013

Συζήτηση :

PV 05/02/2013 - 11
CRE 05/02/2013 - 11

Ψηφοφορία :

PV 07/02/2013 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0054

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

5.4. Η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά μια καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά [2012/2260(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0054)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου