Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2864(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0053/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0053/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/02/2013 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0056

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

5.7. Δικαστική εκπαίδευση - δικαστικοί συντονιστές (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0053/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0056)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου