Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2286(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0016/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0016/2013

Συζήτηση :

PV 07/02/2013 - 4
CRE 07/02/2013 - 4

Ψηφοφορία :

PV 07/02/2013 - 5.8
CRE 07/02/2013 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0057

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

5.8. Ετήσια έκθεση 2011 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση 2011 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [2012/2286(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Mario Mauro (A7-0016/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0057)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου