Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 7. veebruar 2013 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

5. Hääletused
Istungi stenogramm

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võtsid Jacky Hénin 6. veebruaril 2013. aastal Strasbourgis toimunud meeleavaldusel terasetööliste kohtlemise teemal korrakaitsejõudude poolt (asepresident täpsustas, et Euroopa Parlamendi presidenti on sellest teavitatud ja esimeeste konverents arutab küsimust), Charles Tannock kirjalikke deklaratsioone käsitlevate uute sätete teemal (kodukorra artikkel 123), Lucas Hartong eespool nimetatud meeleavalduse teemal ja Potito Salatto suitsetamisruumide teemal Euroopa Parlamendi hoonetes.


5.1. Ühine käibemaksusüsteem ja käibemaksupettuste vastane kiirreageerimismehhanism * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

5.2. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta majanduskasvu analüüs (hääletus)

5.3. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalsed aspektid 2013. aasta majanduskasvu analüüsis (hääletus)

5.4. Ühtse turu juhtimine (hääletus)

5.5. Komisjoni delegeeritud määrused, millega täiendatakse määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (C(2012)9593 ja C(2012)9623) (hääletus)

5.6. ÜRO inimõiguste nõukogu 22. istungjärk (hääletus)

5.7. Õigusalane koolitus - kohtu koordinaatorid (hääletus)

5.8. Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruanne (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika