Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 7. helmikuuta 2013 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

5. Äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Jacky Hénin käytti puheenvuoron tavasta, jolla poliisiviranomaiset kohtelivat metallityöntekijöitä 6. helmikuuta 2013 Strasbourgissa järjestetyn mielenosoituksen aikana (puhemies täsmensi, että Euroopan parlamentin puhemies oli tietoinen asiasta ja että puheenjohtajakokous käsittelee asiaa), Charles Tannock kirjallisia kannanottoja koskevista uusista määräyksistä (työjärjestyksen 123 artikla), Lucas Hartong edellä mainitusta mielenosoituksesta ja Potito Salatto Euroopan parlamentin tiloista, joissa tupakointi on sallittu.


5.1. Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä ja arvonlisäveropetosten vastainen nopean reagoinnin mekanismi * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

5.2. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 (äänestys)

5.3. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2013 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)

5.4. Sisämarkkinoiden hallinnointi (äänestys)

5.5. Komission delegoidut säädökset, joilla täydennetään OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EMIR) (C(2012)9593 ja C(2012)9623) annettua asetusta (EU) N:o 648/2012 (äänestys)

5.6. Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 22. istunto (äänestys)

5.7. Oikeusalan koulutus ja oikeuskoordinaattorit (äänestys)

5.8. Euroopan investointipankki - vuosikertomus 2011 (äänestys)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö