Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2013 m. vasario 7 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

5. Balsuoti skirtas laikas
Stenograma

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo: Jacky Hénin dėl teisėsaugos tarnybų elgesio su plieno pramonės atstovais per demonstraciją, įvykusią 2013 m. vasario 6 d. Strasbūre (pirmininkas pranešė, kad Europos Parlamento Pirmininkas apie tai informuotas ir kad Pirmininkų sueiga svarstys šį klausimą), Charles Tannock dėl naujų rašytinius pareiškimus reglamentuojančių nuostatų (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis), Lucas Hartong dėl pirmiau minėtos demonstracijos ir Potito Salatto dėl rūkantiesiems skirtų patalpų Europos Parlamento pastatuose.


5.1. Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu greitojo reagavimo mechanizmas * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

5.2. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2013 m. metinė augimo apžvalga (balsavimas)

5.3. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2013 m. metinėje augimo apžvalgoje (balsavimas)

5.4. Bendrosios rinkos valdymas (balsavimas)

5.5. Komisijos deleguotieji reglamentai, kuriais papildomas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (Europos rinkos infrastruktūros reglamentas) (C(2012)9593 ir C(2012)9623) (balsavimas)

5.6. 22-oji Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesija (balsavimas)

5.7. Teisėjų mokymas – teismo koordinatoriai (balsavimas)

5.8. Europos investicijų banko 2011 m. metinė ataskaita (balsavimas)
Teisinė informacija - Privatumo politika