Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 7 februari 2013 - Straatsburg

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

5. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Jacky Hénin over de behandeling van de staalarbeiders door de politie tijdens de betoging die op 6 februari 2013 in Straatsburg is gehouden (de Voorzitter merkt op dat de Voorzitter van het Europees Parlement hiervan op de hoogte is gebracht en dat de Conferentie van voorzitters de kwestie zal bespreken), Charles Tannock over de nieuwe bepalingen inzake schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement), Lucas Hartong over de hoger genoemde betoging, en Potito Salatto over de rokersruimtes in de gebouwen van het Europees Parlement.


5.1. Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft een snellereactiemechanisme tegen btw-fraude * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

5.2. Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2013 (stemming)

5.3. Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2013 (stemming)

5.4. Governance van de interne markt (stemming)

5.5. Gedelegeerde verordeningen van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (EMIR) (C(2012)9593 en C(2012)9623) (stemming)

5.6. 22ste zitting van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties (stemming)

5.7. Justitiële opleidingen - gerechtscoördinatoren (stemming)

5.8. Europese Investeringsbank - Jaarverslag 2011 (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid