Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 7 februarie 2013 - Strasbourg

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

5. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

Au intervenit Jacky Hénin, privind modul în care au fost trataţi reprezentanţii industriei siderurgice de forţele de ordine cu ocazia manifestaţiei din 6 februarie 2013 de la Strasbourg (Preşedintele a precizat că Preşedintele Parlamentului European a fost informat în acest sens şi că va aborda această chestiune în cadrul Conferinţei preşedinţilor), Charles Tannock, privind noile dispoziţii referitoare la declaraţiile scrise (articolul 123 din Regulamentul de procedură), Lucas Hartong privind manifestaţia menţionată anterior şi Potito Salatto, privind locurile rezervate fumătorilor în clădirile Parlamentului European.


5.1. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

5.2. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creşterii 2013 (vot)

5.3. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2013 (vot)

5.4. Guvernanţa pieţei unice (vot)

5.5. Regulamente delegate ale Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR) (C(2012)9593 și C(2012)9623) (vot)

5.6. A 22-a sesiune a Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului (vot)

5.7. Formarea judiciară - coordonatorii din cadrul tribunalelor (vot)

5.8. Banca Europeană de Investiţii - Raportul anual pe 2011 (vot)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate