Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 7. februar 2013 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

5. Čas glasovanja
Dobesedni zapis

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govorili so Jacky Hénin o ravnanju organov javnega reda z jeklarji na demonstracijah, ki so potekale v s Strasbourgu 6. februarja 2013 (predsedujoči je pojasnil, da je bil predsednik Evropskega parlamenta o tem obveščen in da bo konferenca predsednikov obravnavalo to vprašanje), Charles Tannock o novih določbah glede pisnih izjav (člen 123 Poslovnika), Lucas Hartong o prej omenjenih demonstracijah in Potito Salatto o prostorih za kadilce v stavbah Evropskega parlamenta.


5.1. Skupni sistem davka na dodano vrednost in mehanizem za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

5.2. Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2013 (glasovanje)

5.3. Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2013 (glasovanje)

5.4. Upravljanje enotnega trga (glasovanje)

5.5. Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 648/2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (C(2012)9593 in C(2012)9623) (glasovanje)

5.6. 22. zasedanje Sveta Združenih narodov za človekove pravice (glasovanje)

5.7. Izobraževanje v pravosodju - sodni koordinatorji (glasovanje)

5.8. Evropska investicijska banka - letno poročilo za leto 2011 (glasovanje)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov