Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 7 februari 2013 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

5. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

°
° ° °

Talare: Jacky Hénin, som uttalade sig om ordningsmaktens behandling av stålarbetarna under demonstrationen i Strasbourg den 6 februari 2013 (ordföranden berättade att Europaparlamentets talman hade informerats och att talmanskonferensen skulle ta upp frågan), Charles Tannock, som uttalade sig om de nya bestämmelserna om skriftliga förklaringar (artikel 123 i arbetsordningen), Lucas Hartong, som uttalade sig om tidigare nämnda demonstration, och Potito Salatto, som uttalade sig om de icke rökfria lokalerna i Europaparlamentets byggnader.


5.1. Gemensamt system för mervärdesskatt och en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

5.2. Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2013 (omröstning)

5.3. Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2013 (omröstning)

5.4. Styrning av den inre marknaden (omröstning)

5.5. Kommissionens delegerade förordningar om komplettering av förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (C(2012)9593 och C(2012)9623) (omröstning)

5.6. Det tjugoandra mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (omröstning)

5.7. Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor (omröstning)

5.8. Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2011 (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy