Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2535(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0054/2013

Συζήτηση :

PV 07/02/2013 - 10.1
CRE 07/02/2013 - 10.1

Ψηφοφορία :

PV 07/02/2013 - 11.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0058

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

10.1. Λάος: η υπόθεση Sombath Somphone
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013 και B7-0077/2013

Οι Raül Romeva i Rueda, Mitro Repo, Laima Liucija Andrikienė, Phil Bennion, Marek Henryk Migalski και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marek Henryk Migalski, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Ryszard Czarnecki, ο οποίος απαντά, Cristian Dan Preda και Monica Luisa Macovei.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Peter Šťastný, Anneli Jäätteenmäki, Jolanta Emilia Hibner, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Henryk Migalski, Charles Tannock, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Tadeusz Cymański, Seán Kelly, Franz Obermayr και Krzysztof Lisek.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.2.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου