Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 7. veebruar 2013 - Strasbourg

10. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 5.2.2013protokoll punkt 2.)


10.1. Laos: Sombath Somphone'i juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013 ja B7-0077/2013

Raül Romeva i Rueda, Mitro Repo, Laima Liucija Andrikienė, Phil Bennion, Marek Henryk Migalski ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bernd Posselt fraktsiooni PPE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marek Henryk Migalski, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Ryszard Czarneckile, kes sellele vastas, Cristian Dan Preda ja Monica Luisa Macovei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Peter Šťastný, Anneli Jäätteenmäki, Jolanta Emilia Hibner, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Henryk Migalski, Charles Tannock, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Tadeusz Cymański, Seán Kelly, Franz Obermayr ja Krzysztof Lisek.

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.2.2013protokoll punkt 11.1.


10.2. Inimõiguslaste kinnipidamine Zimbabwes

Resolutsiooni ettepanekud B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013 ja B7-0073/2013

Judith Sargentini, Charles Tannock, Mitro Repo, Filip Kaczmarek, Phil Bennion ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Peter Šťastný fraktsiooni PPE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel, Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel, Zbigniew Ziobro fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ryszard Czarnecki, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Zbigniew Ziobrole, kes sellele vastas.

Sõna võtsid Franz Obermayr ja Charles Tannock sinise kaardi küsimuste esitamise korra teemal.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Albert Deß ja Vasilica Viorica Dăncilă.

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.2.2013protokoll punkt 11.2.


10.3. Hiljutised rünnakud meditsiinitöötajate vastu Pakistanis

Resolutsiooni ettepanekud B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013 ja B7-0076/2013

Rui Tavares, Charles Tannock, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Thomas Mann, Phil Bennion ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel, Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Petri Sarvamaa ja Krzysztof Lisek.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Peter Šťastný, Vasilica Viorica Dăncilă, Zbigniew Ziobro, Anneli Jäätteenmäki, Tadeusz Zwiefka, Tadeusz Cymański ja Seán Kelly.

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.2.2013protokoll punkt 11.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika