Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2535(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0054/2013

Debaty :

PV 07/02/2013 - 10.1
CRE 07/02/2013 - 10.1

Głosowanie :

PV 07/02/2013 - 11.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0058

Protokół
Czwartek, 7 lutego 2013 r. - Strasburg

11.1. Laos: sprawa Sombatha Somphone'a (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013 i B7-0077/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0054/2013

(zastępujący B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013 i B7-0077/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Anna Záborská i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D;
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Graham Watson, Hannu Takkula i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE;
Barbara Lochbihler, Rui Tavares i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;
Charles Tannock, Adam Bielan i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR;
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL;
Fiorello Provera.

Przyjęto (P7_TA(2013)0058)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności