Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2535(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0054/2013

Dezbateri :

PV 07/02/2013 - 10.1
CRE 07/02/2013 - 10.1

Voturi :

PV 07/02/2013 - 11.1

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0058

Proces-verbal
Joi, 7 februarie 2013 - Strasbourg

11.1. Laos: cazul lui Sombath Somphone (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013 şi B7-0077/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0054/2013

(care înlocuieşte B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013 şi B7-0077/2013):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Anna Záborská şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D;
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Graham Watson, Hannu Takkula şi Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE;
Barbara Lochbihler, Rui Tavares şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;
Charles Tannock, Adam Bielan şi Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR;
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL;
Fiorello Provera.

Adoptat (P7_TA(2013)0058)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate