Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2536(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0057/2013

Разисквания :

PV 07/02/2013 - 10.2
CRE 07/02/2013 - 10.2

Гласувания :

PV 07/02/2013 - 11.2

Приети текстове :

P7_TA(2013)0059

Протокол
Четвъртък, 7 февруари 2013 г. - Страсбург

11.2. Задържане на активисти за защита на правата на човека в Зимбабве (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013 и B7-0073/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0057/2013

(за замяна на B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013 и B7-0072/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Мария Габриел, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Anna Záborská и Bogusław Sonik, от името на групата PPE;
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman, Norbert Neuser, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari и Patrice Tirolien, от името на групата S&D;
Louis Michel, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE;
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE;
Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2013)0059)

(Предложението за резолюция B7-0073/2013 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност