Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2536(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0057/2013

Rozpravy :

PV 07/02/2013 - 10.2
CRE 07/02/2013 - 10.2

Hlasovanie :

PV 07/02/2013 - 11.2

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0059

Zápisnica
Štvrtok, 7. februára 2013 - Štrasburg

11.2. Zadržiavanie aktivistov za ľudské práva v Zimbabwe (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013 a B7-0073/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0057/2013

(nahrádzajúci B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013 a B7-0072/2013):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Anna Záborská a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE;
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman, Norbert Neuser, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari a Patrice Tirolien v mene skupiny S&D;
Louis Michel, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE;
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE;
Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2013)0059)

(Návrh uznesenia B7-0073/2013 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia