Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 7. veebruar 2013 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Ühine käibemaksusüsteem ja käibemaksupettuste vastane kiirreageerimismehhanism (arutelu)
 4.Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruanne (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.Ühine käibemaksusüsteem ja käibemaksupettuste vastane kiirreageerimismehhanism * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.2.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta majanduskasvu analüüs (hääletus)
  
5.3.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalsed aspektid 2013. aasta majanduskasvu analüüsis (hääletus)
  
5.4.Ühtse turu juhtimine (hääletus)
  
5.5.Komisjoni delegeeritud määrused, millega täiendatakse määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (C(2012)9593 ja C(2012)9623) (hääletus)
  
5.6.ÜRO inimõiguste nõukogu 22. istungjärk (hääletus)
  
5.7.Õigusalane koolitus - kohtu koordinaatorid (hääletus)
  
5.8.Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruanne (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
10.1.Laos: Sombath Somphone'i juhtum
  
10.2.Inimõiguslaste kinnipidamine Zimbabwes
  
10.3.Hiljutised rünnakud meditsiinitöötajate vastu Pakistanis
 11.Hääletused
  
11.1.Laos: Sombath Somphone'i juhtum (hääletus)
  
11.2.Inimõiguslaste kinnipidamine Zimbabwes (hääletus)
  
11.3.Hiljutised rünnakud meditsiinitöötajate vastu Pakistanis (hääletus)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikli 123 lõige 3)
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (173 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (2408 kb) 
 
Protokoll (168 kb) Kohalolijate nimekiri (52 kb) Hääletuste tulemused (349 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1118 kb) 
 
Protokoll (215 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (330 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2186 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika