Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 7. helmikuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä ja arvonlisäveropetosten vastainen nopean reagoinnin mekanismi (keskustelu)
 4.Euroopan investointipankki - vuosikertomus 2011 (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä ja arvonlisäveropetosten vastainen nopean reagoinnin mekanismi * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  5.2.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 (äänestys)
  5.3.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2013 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)
  5.4.Sisämarkkinoiden hallinnointi (äänestys)
  5.5.Komission delegoidut säädökset, joilla täydennetään OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EMIR) (C(2012)9593 ja C(2012)9623) annettua asetusta (EU) N:o 648/2012 (äänestys)
  5.6.Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 22. istunto (äänestys)
  5.7.Oikeusalan koulutus ja oikeuskoordinaattorit (äänestys)
  5.8.Euroopan investointipankki - vuosikertomus 2011 (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  10.1.Laos: Sombath Somphonen tapaus
  10.2.Ihmisoikeusaktivistien pidätykset Zimbabwessa
  10.3.Äskettäiset hyökkäykset terveystyöntekijöitä vastaan Pakistanissa
 11.Äänestykset
  11.1.Laos: Sombath Somphonen tapaus (äänestys)
  11.2.Ihmisoikeusaktivistien pidätykset Zimbabwessa (äänestys)
  11.3.Äskettäiset hyökkäykset terveystyöntekijöitä vastaan Pakistanissa (äänestys)
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 14.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artiklan 3 kohta)
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (177 kb) Läsnäololista (57 kb)    Nimenhuutoäänestykset (2408 kb) 
 
Pöytäkirja (172 kb) Läsnäololista (52 kb) Äänestysten tulokset (339 kb) Nimenhuutoäänestykset (1203 kb) 
 
Pöytäkirja (217 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (320 kb) Nimenhuutoäänestykset (2193 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö