Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 7 februari 2013 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft een snellereactiemechanisme tegen btw-fraude (debat)
 4.Europese Investeringsbank - Jaarverslag 2011 (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft een snellereactiemechanisme tegen btw-fraude * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2013 (stemming)
  5.3.Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2013 (stemming)
  5.4.Governance van de interne markt (stemming)
  5.5.Gedelegeerde verordeningen van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (EMIR) (C(2012)9593 en C(2012)9623) (stemming)
  5.6.22ste zitting van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties (stemming)
  5.7.Justitiële opleidingen - gerechtscoördinatoren (stemming)
  5.8.Europese Investeringsbank - Jaarverslag 2011 (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  10.1.Laos: het geval van Sombath Somphone
  10.2.Detentie van mensenrechtenactivisten in Zimbabwe
  10.3.Recente aanvallen op gezondheidswerkers in Pakistan
 11.Stemmingen
  11.1.Laos: het geval van Sombath Somphone (stemming)
  11.2.Detentie van mensenrechtenactivisten in Zimbabwe (stemming)
  11.3.Recente aanvallen op gezondheidswerkers in Pakistan (stemming)
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten
 14.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (175 kb) Presentielijst (57 kb)    Hoofdelijke stemming (2408 kb) 
 
Notulen (169 kb) Presentielijst (52 kb) Uitslag van de stemming (339 kb) Hoofdelijke stemming (1111 kb) 
 
Notulen (223 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (319 kb) Hoofdelijke stemming (2180 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid