Indiċi 
Minuti
PDF 230kWORD 197k
Il-Ħamis, 7 ta' Frar 2013 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud u mekkaniżmu ta' reazzjoni rapida kontra l-frodi tal-VAT (dibattitu)
 4.Il-Bank Ewropew tal-Investiment - Rapport Annwali 2011 (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud u mekkaniżmu ta' reazzjoni rapida kontra l-frodi tal-VAT * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.2.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2013 (votazzjoni)
  
5.3.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2013 (votazzjoni)
  
5.4.Il-governanza tas-suq uniku (votazzjoni)
  
5.5.Regolamenti ta' delega tal-Kummissjoni li jissupplimentaw ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (EMIR) (C(2012)9593 u C(2012)9623) (votazzjoni)
  
5.6.It-22 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (votazzjoni)
  
5.7.Taħriġ ġudizzjarju - koordinaturi tal-qrati (votazzjoni)
  
5.8.Il-Bank Ewropew tal-Investiment - Rapport Annwali 2011 (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 9.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 10.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
10.1.Il-Laos: il-każ ta' Sombath Somphone
  
10.2.Id-detenzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem fiż-Żimbabwe
  
10.3.Attakki riċenti fuq il-ħaddiema tal-għajnuna medika fil-Pakistan
 11.Ħin tal-votazzjonijiet
  
11.1.Il-Laos: il-każ ta' Sombath Somphone (votazzjoni)
  
11.2.Id-detenzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem fiż-Żimbabwe (votazzjoni)
  
11.3.Attakki riċenti fuq il-ħaddiema tal-għajnuna medika fil-Pakistan (votazzjoni)
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 14.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 16.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 17.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn id-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru1370/2007 fir-rigward tal-ftuħ tas-suq għas-servizzi tat-trasport ferrovjarju domestiku tal-passiġġieri (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 li tistabbilixxi żona ferrovjarja unika Ewropea, fir-rigward tal-ftuħ tas-suq tas-servizzi tat-trasport ferrovjarju domestiku tal-passiġġieri u l-governanza tal-infrastruttura ferrovjarja (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru1192/69 tal-Kunsill dwar regoli komuni għan-normalizzazzjoni tal-kontijiet ta' intrapriżi tal-ferrovija (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

EMPL, ECON

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (Riformulazzjoni) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

TRAN, JURI

opinjoni:

ITRE, IMCO, REGI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza ferrovjarja (Riformulazzjoni) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

TRAN, JURI

opinjoni:

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru881/2004 (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

BUDG, ITRE, JURI, CONT

2) minn kumitat parlamentari, rapport:

- Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-Koordinazzjoni tal-Politika Ekonomika Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2013 (2012/2256(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

3) minn grupp politiku, proposta għal rakkomandazzjoni (skont l-Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura):

- Proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar it-68 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti - Alexander Graf Lambsdorff, f'isem il-Grupp ALDE (B7-0083/2013)
irreferut responsabbli: AFET
opinjoni: DEVE


3. Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud u mekkaniżmu ta' reazzjoni rapida kontra l-frodi tal-VAT (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward ta' mekkaniżmu ta' reazzjoni rapida kontra l-frodi tal-VAT [COM(2012)0428 - C7-0260/2012- 2012/0205(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: David Casa (A7-0014/2013)

Gunnar Hökmark ippreżenta r-rapport minflok ir-rapporteur.

Tkellem Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Burkhard Balz f'isem il-Grupp PPE, Olle Ludvigsson f'isem il-Grupp S&D, Olle Schmidt f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Ashley Fox f'isem il-Grupp ECR, Godfrey Bloom f'isem il-Grupp EFD, Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sophie Auconie, George Sabin Cutaş, Janusz Wojciechowski, Paul Rübig, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alexander Mirsky, Andrea Češková, Janusz Wojciechowski, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Alexander Mirsky, li wieġbu, u Vasilica Viorica Dăncilă.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Ildikó Gáll-Pelcz u Mojca Kleva Kekuš.

Tkellmu Algirdas Šemeta u Gunnar Hökmark.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.1 tal- Minuti ta' 7.2.2013.


4. Il-Bank Ewropew tal-Investiment - Rapport Annwali 2011 (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2011 tal-Bank Ewropew tal-Investiment [2012/2286(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Mario Mauro (A7-0016/2013)

Mario Mauro ppreżenta r-rapport tiegħu.

Interventi ta': Werner Hoyer (President tal-Bank Ewropew tal-Investiment) u Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jean-Pierre Audy (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Marietta Giannakou f'isem il-Grupp PPE, George Sabin Cutaş f'isem il-Grupp S&D, Theodoros Skylakakis f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Jean-Pierre Audy.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Interventi ta': Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Robert Goebbels, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Claudio Morganti f'isem il-Grupp EFD, Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, Anni Podimata, Nils Torvalds, Claude Turmes, Andrea Češková, Niki Tzavela, Jacky Hénin, Auke Zijlstra, Edit Herczog, Charles Goerens u Zuzana Brzobohatá.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Cancian, Oldřich Vlasák u Andrzej Grzyb.

Interventi ta': Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni), Werner Hoyer u Mario Mauro.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.8 tal- Minuti ta' 7.2.2013.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.35
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)


PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

°
° ° °

Interventi ta': Jacky Hénin dwar kif ġew trattati l-ħaddiema tal-azzar mill-forzi tal-ordni matul il-manifestazzjoni li saret Strasburgu nhar is-6 ta' Frar 2013 (il-President ippreċiża li l-President tal-Parlament Ewropew kien ġie infurmat dwar dan u li l-Konferenza tal-Presidenti se tiddiskuti l-kwistjoni), Charles Tannock dwar id-dispożizzjonijiet il-ġodda dwar id-dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura), Lucas Hartong dwar il-manifestazzjoni msemmija aktar 'il fuq, u Potito Salatto dwar l-imkejjen għal min ipejjep fil-binjiet tal-Parlament Ewropew.


5.1. Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud u mekkaniżmu ta' reazzjoni rapida kontra l-frodi tal-VAT * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward ta' mekkaniżmu ta' reazzjoni rapida kontra l-frodi tal-VAT [COM(2012)0428 - C7-0260/2012- 2012/0205(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: David Casa (A7-0014/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0051)


5.2. Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2013 (votazzjoni)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-Koordinazzjoni tal-Politika Ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2013 [2012/2256(INI)] – Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0052)

Intervent
Elisa Ferreira (rapporteur) li, fid-dawl tar-riżultat tal-votazzjoni, esprimiet ix-xewqa li isimha jitneħħa mir-rapport.


5.3. Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2013 (votazzjoni)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2013 [2012/2257(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Verónica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0053)

Intervent
Marije Cornelissen fi tmiem il-votazzjoni.


5.4. Il-governanza tas-suq uniku (votazzjoni)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-governanza tas-suq uniku [2012/2260(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa għall-adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0054)


5.5. Regolamenti ta' delega tal-Kummissjoni li jissupplimentaw ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (EMIR) (C(2012)9593 u C(2012)9623) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0078/2013

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)

Wara li rriaffermat li l-Kummissjoni żżomm mal-prinċipju taċ-ċertezza tad-dritt, Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni) għamlet dikjarazzjoni li fiha għarrfet dan li ġej:

- il-Kummissjoni tirriafferma li, billi se tittieħed deċiżjoni dwar l-obbligu tal-kumpens għal ċerti kategoriji ta' derivati OTC, se jingħata żmien biżżejjed għall-fini li l-kumpaniji mhux finanzjarji jkunu jistgħu jadattaw ruħhom għad-dispożizzjonijiet il-ġodda;

- il-Kummissjoni disposta tiċċara l-implimentazzjoni futura tat-termini standard ta' konferma, skont l-Artikolu 11(1)(a) tar-Regolament EMIR;

- Il-Kummissjoni lesta tikkollabora mal-Parlament biex tistabbilixxi djalogu miftuħ u trasparenti għalkollox dwar l-ippjanar tal-istandards tekniċi futuri u bil-għan li tiżgura lill-Parlament terminu biżżejjed twil għall-valutazzjoni tagħhom.

Wara din id-dikjarazzjoni, u wara li kkonfermat li kienet irċeviet il-garanziji bil-fomm u bil-miktub li l-problemi se jkunu ttrattati permezz ta' pubblikazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni dwar il-mistoqsijiet li l-aktar li jsiru u t-tweġibiet rispettivi għalihom, Sharon Bowles (President tal-Kumitat ECON) irtirat il-mozzjoni għal riżoluzzjoni.


5.6. It-22 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013 u B7-0062/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0055/2013

(flok B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013 u B7-0062/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Francisco José Millán Mon, Jacek Protasiewicz, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Elisabeth Jeggle, Kinga Gál u Anne Delvaux f'isem il-Grupp PPE;
Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Pino Arlacchi u Raimon Obiols f'isem il-Grupp S&D;
Leonidas Donskis, Marietje Schaake u Marielle de Sarnez f'isem il-Grupp ALDE;
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg u Catherine Grèze f'isem il-Grupp Verts/ALE;
Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR.

Adottata (P7_TA(2013)0055)

Intervent
Laima Liucija Andrikienė li pproponiet emenda orali għall-paragrafu 62, li ġiet aċċettata.

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0061/2013 waqgħet.)


5.7. Taħriġ ġudizzjarju - koordinaturi tal-qrati (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0053/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0056)


5.8. Il-Bank Ewropew tal-Investiment - Rapport Annwali 2011 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2011 tal-Bank Ewropew tal-Investiment [2012/2286(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Mario Mauro (A7-0016/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0057)


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

(Ħin tal-votazzjonijiet tal-bieraħ)

Rapport Kartika Tamara Liotard - A7-0029/2013
Petru Constantin Luhan, Oreste Rossi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Diane Dodds, Charles Tannock u Elena Băsescu

Preparazzjonijiet għal CITES COP 16 - B7-0047/2013

Daniel Hannan

Rapport Monika Hohlmeier - A7-0020/2013

Monica Luisa Macovei, Diane Dodds u Astrid Lulling

Rapport Raffaele Baldassarre - A7-0017/2013

Anneli Jäätteenmäki, Monica Luisa Macovei, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock u Monika Smolková

Rapport Richard Howitt - A7-0023/2013

Mitro Repo, Monika Smolková, Petru Constantin Luhan u Elena Băsescu

(Ħin tal-votazzjonijiet tal-lum)


Rapport David Casa - A7-0014/2013

Peter Jahr, Monika Smolková, Elena Băsescu, Seán Kelly, Daniel Hannan u Monica Luisa Macovei

Rapport Elisa Ferreira - A7-0032/2013

Vicky Ford, Peter Jahr, Elena Băsescu, Daniel Hannan u Mario Borghezio

Rapport Verónica Lope Fontagné - A7-0024/2013

Iosif Matula, Monica Luisa Macovei, Peter Jahr, Elena Băsescu u Seán Kelly

Rapport Andreas Schwab - A7-0019/2013

Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock u Elena Băsescu

It-22 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti - RC-B7-0055/2013

Monica Luisa Macovei

Taħriġ ġudizzjarju - koordinaturi tal-qrati - B7-0053/2013

Monica Luisa Macovei u Charles Tannock

Rapport Mario Mauro - A7-0016/2013

Monica Luisa Macovei, Seán Kelly u Elena Băsescu


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

Bernd Posselt informa li l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma kienx ħadem waqt il-votazzjoni għar-rapport David Casa - A7-0014/2013.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.40 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Jacek PROTASIEWICZ
Viċi President

8. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


9. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-grupp Verts/ALE, il-Parlament irratifika dawn id-deċiżjonijiet:

Kumitat AFET: Mark Demesmaeker

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun: Mark Demesmaeker

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewromediterranja: Mark Demesmaeker.


10. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal- Minuti ta' 5.2.2013)


10.1. Il-Laos: il-każ ta' Sombath Somphone

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013 u B7-0077/2013

Raül Romeva i Rueda, Mitro Repo, Laima Liucija Andrikienė, Phil Bennion, Marek Henryk Migalski u Marie-Christine Vergiat ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Bernd Posselt f'isem il-Grupp PPE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marek Henryk Migalski, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Ryszard Czarnecki, li wieġbu, Cristian Dan Preda u Monica Luisa Macovei.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Peter Šťastný, Anneli Jäätteenmäki, Jolanta Emilia Hibner, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Marek Henryk Migalski, Charles Tannock, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Tadeusz Cymański, Seán Kelly, Franz Obermayr u Krzysztof Lisek.

Intervent ta': Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.1 tal- Minuti ta' 7.2.2013.


10.2. Id-detenzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem fiż-Żimbabwe

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013 u B7-0073/2013

Judith Sargentini, Charles Tannock, Mitro Repo, Filip Kaczmarek, Phil Bennion u Marie-Christine Vergiat ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Peter Šťastný f'isem il-Grupp PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp S&D, Marek Henryk Migalski f'isem il-Grupp ECR, Zbigniew Ziobro f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Ryszard Czarnecki, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Zbigniew Ziobro, li wieġbu.

Interventi ta': Franz Obermayr u Charles Tannock skont il-proċedura "karta blu".

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Albert Deß u Vasilica Viorica Dăncilă.

Intervent ta': Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.2 tal- Minuti ta' 7.2.2013.


10.3. Attakki riċenti fuq il-ħaddiema tal-għajnuna medika fil-Pakistan

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013 u B7-0076/2013

Rui Tavares, Charles Tannock, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Thomas Mann, Phil Bennion u Marie-Christine Vergiat ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Elena Băsescu f'isem il-Grupp PPE, Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D, Carl Schlyter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Petri Sarvamaa u Krzysztof Lisek.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Peter Šťastný, Vasilica Viorica Dăncilă, Zbigniew Ziobro, Anneli Jäätteenmäki, Tadeusz Zwiefka, Tadeusz Cymański u Seán Kelly.

Intervent ta': Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.3 tal- Minuti ta' 7.2.2013.


11. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


11.1. Il-Laos: il-każ ta' Sombath Somphone (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013 u B7-0077/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0054/2013

(flok B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013 u B7-0077/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Anna Záborská u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE;
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D;
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Graham Watson, Hannu Takkula u Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE;
Barbara Lochbihler, Rui Tavares u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE;
Charles Tannock, Adam Bielan u Valdemar Tomaševski f'isem il-Grupp ECR;
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz u Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL;
Fiorello Provera.

Adottata (P7_TA(2013)0058)


11.2. Id-detenzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem fiż-Żimbabwe (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013 u B7-0073/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0057/2013

(flok B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013 u B7-0072/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Anna Záborská u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE;
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman, Norbert Neuser, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari u Patrice Tirolien f'isem il-Grupp S&D;
Louis Michel, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE;
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE;
Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR.

Adottata (P7_TA(2013)0059)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0073/2013 waqgħet.)


11.3. Attakki riċenti fuq il-ħaddiema tal-għajnuna medika fil-Pakistan (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013 u B7-0076/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0056/2013

(flok B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013 u B7-0076/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Anna Záborská u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE;
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D;
Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Louis Michel, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott u Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE;
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE;
Charles Tannock, Sajjad Karim, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki u Paweł Robert Kowal f'isem il-Grupp ECR;
Helmut Scholz u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2013)0060)


12. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


13. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Modifiki tar-riferimenti lill-Kumitati (Artikolu 37 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (COM(2011)0665- 2011/0302 (COD))

irreferut responsabbli: TRAN, ITRE

opinjoni: BUDG, REGI, JURI (Artikolu 37 tar-Regoli ta' Proċedura)

Modifiki tar-riferimenti lill-Kumitati (Artikolu 37a tar-Regoli ta' Proċedura)

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi fir-rigward tat-tqegħid fis-suq ta' batteriji u akkumulaturi portabbli li jkun fihom il-kadmju maħsuba għall-użu f'għodda mingħajr fil ( COM(2012)0136 - 2012/0066 (COD))

irreferut responsabbli: ENVI

opinjoni: ITRE, IMCO, JURI, JURI (Artikolu 37a tar-Regoli ta' Proċedura)

kumitati assoċjati (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

(Wara d-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tal-31.01.2013.)

Kumitat ITRE

- Identifikazzjoni elettronika u servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD))
(opinjoni: JURI, ECON, LIBE, IMCO)
Kumitati assoċjati: ITRE, IMCO

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat AGRI

- L-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri rigward il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI, ITRE, JURI, IMCO


14. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-għadd ta' firem miġbur għad-dikjarazzjonijiet bil-miktub iskritti fir-reġistru (skont l-Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

0034/2012

Kinga Gál, Mojca Kleva Kekuš, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

177

0035/2012

Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella

188

0036/2012

Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

132

0037/2012

Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

284

0038/2012

Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias

66


15. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


16. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 11 ta' Marzu 2013 sad-data 14 ta' Marzu 2013.


17. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Osservaturi

Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Avviż legali - Politika tal-privatezza