Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
Πλήρη Πρακτικά

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Marco Scurria, ο οποίος δηλώνει ότι μια αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου κατά τη μετάβασή της προς τη Δυτική Σαχάρα κρατήθηκε από τις αρχές του Μαρόκου. (Ο Πρόεδρος απαντά ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Elmar Brok έχει έρθει σε επαφή επ' αυτού με τον αρμόδιο υπουργό του Μαρόκου).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου