Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 maart 2013 - Straatsburg

2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
CRE

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Marco Scurria, die verklaart dat een delegatie van het Parlement op weg naar de Westelijke Sahara Marokko is uitgezet (De Voorzitter antwoordt dat de voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken, Elmar Brok, hierover contact heeft opgenomen met de desbetreffende Marokkaanse minister).

Juridische mededeling - Privacybeleid