Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 11 marca 2013 r. - Strasburg

2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
Pełne sprawozdanie

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Głos zabrał Marco Scurria, który poinformował, że delegacja Parlamentu udająca się do Sahary Zachodniej została wydalona z Maroka (przewodniczący odpowiedział, że przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Elmar Brok skontaktował się w tej sprawie z właściwym ministrem w Maroku).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności