Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 март 2013 г. - Страсбург

3. Състав на Парламента

Ioannis Kasoulides беше назначен за министър на външните работи, считано от 1 март 2013 г.

Компетентните кипърски органи съобщиха за определянето на г-н Andreas Pitsillides като заместник на г-н Ioannis Kasoulides, считано от 4 март 2013 г.

Съгласно член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността на ЕП, Парламентът обявява мястото на Ioannis Kasoulides за свободно, считано от 1 март 2013 г., и отбелязва назначаването на Andreas Pitsillides за член на ЕП, считано от 4 март 2013 г.

Съгласно член 3, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП до проверката на пълномощията му или до произнасянето на решение по възникнал спор и при условие че преди това е подписал писмена декларация за липса на несъвместими длъжности, Andreas Pitsillides заема мястото си в Парламента и в неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права.

Правна информация - Политика за поверителност