Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 11. března 2013 - Štrasburk

3. Složení Parlamentu

Ioannis Kasoulides byl jmenován ministrem zahraničních věcí Kypru s účinností od 1. března 2013.

Příslušné kyperské úřady oznámily jmenování Andrease Pitsillidese, kterým je nahrazen Ioannis Kasoulides, s účinností od 4. března 2013.

V souladu s čl. 7 odst.1 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu oznámil Parlament uvolnění mandátu Ioannise Kasoulidese s účinností od 1. března 2013 a vzal na vědomí jmenování Andrease Pitsillidese poslancem Evropského parlamentu s účinností od 4. března 2013.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Andreas Pitsillides v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí