Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

3. Σύνθεση του Σώματος

Ο Ιωάννης Κασουλίδης ορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου από την 1η Μαρτίου 2013.

Οι αρμόδιες κυπριακές αρχές ανακοίνωσαν ότι η θέση του Ιωάννη Κασουλίδη θα πληρωθεί από τον Ανδρέα Πιτσιλλίδη από τις 4 Μαρτίου 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Πράξεως περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία και το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του Ιωάννη Κασουλίδη με έναρξη ισχύος την 1η Μαρτίου 2013 και λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι ο Ανδρέας Πιτσιλλίδης ορίζεται βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις 4 Μαρτίου 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Ανδρέας Πιτσιλλίδης καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό την προϋπόθεση ότι, προτού καταλάβει την έδρα, έχει προβεί σε γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχει οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου