Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 maart 2013 - Straatsburg

3. Samenstelling Parlement

Ioannis Kasoulides is benoemd tot minister van Buitenlandse zaken van Cyprus met ingang van 1 maart 2013.

De bevoegde Cypriotische autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Andreas Pitsillides ter vervanging van Ioannis Kasoulides, met ingang van 4 maart 2013.

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en op grond van artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel van Ioannis Kasoulides met ingang van 1 maart 2013 vacant is en neemt kennis van de benoeming van Andreas Pitsillides tot lid van het Europees Parlement met ingang van 4 maart 2013.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Andreas Pitsillides, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid