Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 11 martie 2013 - Strasbourg

3. Componenţa Parlamentului

Ioannis Kasoulides a fost numit în funcţia de ministru al afacerilor externe al Ciprului cu începere de la data de 1 martie 2013.

Autoritățile competente cipriote au adus la cunoştinţă desemnarea lui Andreas Pitsillides în locul lui Ioannis Kasoulides, cu începere de la data de 4 martie 2013.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct şi cu articolul 4 alineatele (1) şi (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat că locul ocupat de Ioannis Kasoulides a devenit vacant cu începere de la data de 1 martie 2013 şi a luat act de desemnarea lui Andreas Pitsillides în calitate de deputat în Parlamentul European cu începere de la data de 4 martie 2013.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Andreas Pitsillides se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate