Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 11. marca 2013 - Štrasburg

3. Zloženie Parlamentu

Ioannis Kasoulides bol vymenovaný za ministra zahraničných vecí Cypru s účinnosťou od 1. marca 2013.

Príslušné cyperské orgány oznámili vymenovanie Andreasa Pitsillidesa, ktorým je nahradený Ioannis Kasoulides, s účinnosťou od 4. marca 2013.

Parlament v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku oznámil uvoľnenie mandátu Ioannisa Kasoulidesa s účinnosťou od 1. marca 2013 a vzal na vedomie vymenovanie Andreasa Pitsillidesa do funkcie poslanca Európskeho parlamentu s účinnosťou od 4. marca 2013.

V súlade s článkom 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Andreas Pitsillides zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia