Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Marta Andreasen δεν είναι πλέον μέλος της ομάδας EFD από τις 26 Φεβρουαρίου 2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου