Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας S&D, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο ορισμό:

επιτροπή CONT: Francesca Barracciu

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου