Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

7. Γραπτή δήλωση (άρθρο 123, παράγραφος 4, του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι η ακόλουθη γραπτή δήλωση συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των βουλευτών του Κοινοβουλίου:

Γραπτή δήλωση αριθ. 0032/2012 σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, η οποία υποβλήθηκε από τους ακόλουθους βουλευτές: Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli και Jutta Steinruck

Η γραπτή δήλωση έχει δημοσιευθεί στα παρόντα συντομευμένα πρακτικά συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2013).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου