Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 maart 2013 - Straatsburg

7. Schriftelijke verklaring (artikel 123, lid 4, van het Reglement)

De voorzitter deelt het Parlement mee dat de volgende schriftelijke verklaring door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend:

Schriftelijke verklaring nr. 0032/2012 over het Europees Jaar voor het combineren van werk en gezin, ingediend door de volgende leden: Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli en Jutta Steinruck

Deze schriftelijke verklaring wordt gepubliceerd in de notulen, met vermelding van de namen van de ondertekenaars (bijlage 1 van de notulen van 11.3.2013).

Juridische mededeling - Privacybeleid