Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 11 martie 2013 - Strasbourg

7. Declarație scrisă [articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]

Președintele a informat Parlamentul că următoarea declarație scrisă a întrunit semnăturile majorității deputaților care alcătuiesc Parlamentul:

Declarația scrisă nr. 0032/2012 referitoare la Anul european pentru concilierea vieții profesionale cu viața familială, depusă de următorii deputați: Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli şi Jutta Steinruck

Această declarație scrisă a fost publicată în prezentul proces verbal, însoțită de numele semnatarilor (anexa 1 al PV din 11.3.2013).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate