Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 11. marca 2013 - Štrasburg

7. Písomné vyhlásenie (článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku)

Predseda informoval Parlament, že toto písomné vyhlásenie podpísala väčšina všetkých poslancov:

Písomné vyhlásenie č. 0032/2012 o Európskom roku zosúladenia pracovného a rodinného života, ktoré predložili títo poslanci: Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli a Jutta Steinruck.

Toto písomné vyhlásenie je uverejnené v tejto zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov (príloha 1 zápisnice zo dňa 11.3.2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia