Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 11. märts 2013 - Strasbourg

8. Parandus (kodukorra artikkel 216)

Pädev komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

Parandus (P7_TA-PROV(2013)0048(COR01)) Euroopa Parlamendi 6. veebruari 2013. aasta resolutsioonis 2014. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta, I jagu – Euroopa Parlament, II jagu – nõukogu, IV jagu − Euroopa Liidu Kohus, V jagu − Euroopa Kontrollikoda, VI jagu − Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, VII jagu − Regioonide Komitee, VIII jagu − Euroopa Ombudsman, IX jagu – Euroopa andmekaitseinspektor, X jagu – Euroopa välisteenistus (P7_TA-PROV(2013)0048) (2013/2003(BUD))

Vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panemiseks.

Parandus on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika