Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2013 m. kovo 11 d. - Strasbūras

8. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)

Atsakingas komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

2013 m. vasario 6 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2014 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių, I skirsnis – Europos Parlamentas, II skirsnis – Taryba, IV skirsnis – Teisingumo Teismas, V skirsnis – Audito Rūmai, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, VII skirsnis – Regionų komitetas, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba (P7_TA-PROV(2013)0048) (2013/2003(BUD)) klaidų ištaisymas (P7_TA-PROV(2013)0048(COR01))

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 4 dalimi, šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt narių paprašo dėl jo balsuoti.

Su klaidų ištaisymu galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.

Teisinė informacija - Privatumo politika