Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 11 martie 2013 - Strasbourg

8. Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Comisia competentă a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificare (P7_TA-PROV(2013)0048(COR01)) la Rezoluţia Parlamentului European din 6 februarie 2013 referitoare la orientările pentru procedura bugetară 2014, secțiunea I - Parlamentul European, secțiunea II - Consiliul, secțiunea IV - Curtea de Justiție, secțiunea V - Curtea de Conturi, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor, secțiunea VIII - Ombudsmanul European, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă (P7_TA-PROV(2013)0048) (2013/2003(BUD))

În conformitate cu articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepţia cazului în care, în următoarele douăzeci şi patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi solicită supunerea sa la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Séance en direct.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate