Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2013. március 11., Hétfő - Strasbourg

11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok, jelentések:

- ***I Jelentés a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD)) - TRAN bizottság - Előadók: Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos (A7-0012/2013)

- Jelentés a 6/2012. számú különjelentésről (2011. évi mentesítés): „A ciprusi török közösségnek nyújtott uniós támogatás” (az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése szerint) (N7-0065/2012 - C7-0128/2012 - 2012/2107(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ivailo Kalfin (A7-0013/2013)

- Jelentés az európai biztosító egyesületek statútumára vonatkozóan a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal (2012/2039(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

- ***I Jelentés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD)) - ITRE bizottság - TRAN bizottság - Előadók: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet (A7-0021/2013)

- Jelentés az európai ombudsmannak az Európai Bizottság ellen benyújtott 2591/2010/GG számú (a bécsi repülőtérrel kapcsolatos) panaszra vonatkozóan elvégzett vizsgálatával kapcsolatos különjelentésről (2012/2264(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Margrete Auken (A7-0022/2013)

- Jelentés az azbeszttel kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi kockázatokról és minden létező azbeszt felszámolásának kilátásairól (2012/2065(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

- ***I Jelentés a 2014–2020 közötti időszakra szóló, európai uniós vámügyi cselekvési program (Vám 2020) létrehozásáról, valamint az 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

- Jelentés a közegészség védelméről az endokrin rendszert károsító tényezőkkel szemben (2012/2066(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

- Jelentés „Az uniós környezetvédelmi intézkedések hozadékainak láthatóvá tétele: bizalomépítés az ismeretek gyarapítása és a reakcióképesség javítása révén” című bizottsági közleményről (2012/2104(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

- Jelentés az Európai Központi Bank 2011. évi éves jelentéséről (2012/2304(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Marisa Matias (A7-0031/2013)

- * Jelentés a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 - 2012/0074(NLE)) - ENVI bizottság - Előadó: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

- Jelentés a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervről: egy energiagazdag jövő (2012/2103(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

- ***I Jelentés a transzeurópai energiainfrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

- ***I Jelentés az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló, 2009/13/EK tanácsi irányelv végrehajtása vonatkozásában a lobogó szerinti államokra háruló kötelezettségekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

- Jelentés a migránsok integrációjáról, ennek munkaerőpiacra gyakorolt hatásairól és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásának külső dimenziójáról (2012/2131(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

- Jelentés az Európai Parlament összetételéről tekintettel a 2014-es választásokra (2012/2309(INI)) - AFCO bizottság - Előadók: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

- Jelentés a 2014. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz - Bizottság (2013/2010(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

- Jelentés a nők helyzetéről Észak-Afrikában (2012/2102(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Silvia Costa (A7-0047/2013)

- Jelentés a gazdasági válságnak a nemek közötti egyenlőségre és a nők jogaira kifejtett hatásáról (2012/2301(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

- Jelentés a 2014–2020 közötti időszakra szóló, az EU afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal, valamint a tengerentúli országokkal és területekkel folytatott együttműködésének finanszírozására vonatkozó többéves pénzügyi keret előkészítéséről (11. Európai Fejlesztési Alap) (2012/2222(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

- * Jelentés az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló tanácsi határozatra („tengerentúli társulási határozat”) irányuló javaslatról (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS)) - DEVE bizottság - Előadó: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

- Jelentés a nemi sztereotípiák felszámolásáról az EU-ban (2012/2116(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

- ***I Jelentés a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi irányelvről szóló javaslatról (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Ivailo Kalfin (A7-0404/2012)

2) a képviselők, állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Nicole Sinclaire. Állásfoglalásra irányuló indítvány az emlékezés napjának megtartásáról (november 11-én) (B7-0084/2013)

utalva

illetékes :

CULT

- Tiziano Motti és Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kutyakiképzők szakavatottságáról (B7-0085/2013)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

AGRI

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány az újszülöttek széles körű szűrése révén a ritka betegségek elleni küzdelemről (B7-0093/2013)

utalva

illetékes :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány az élelmiszertermékek eredetéről, minőségéről és nyomon követhetőségéről való megfelelő tájékoztatás érdekében alkalmazandó átlátható címkézésre irányuló javaslatról (B7-0094/2013)

utalva

illetékes :

ENVI

- Philip Claeys. Állásfoglalásra irányuló indítvány a dél-afrikai kisebbségek jogainak megsértéséről (B7-0127/2013)

utalva

illetékes :

AFET

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány a lovak terápiás állatként való elismeréséről (B7-0128/2013)

utalva

illetékes :

ENVI

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat