Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 11. marts 2013 - Strasbourg

13. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 115):

- (O-000183/2012) af Amalia Sartori for Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Kommissionen: Stresstests (B7-0108/2013)

- (O-000018/2013) af Pervenche Berès for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Kommissionen: Sparepolitikkens indvirkning på leveforholdene for personer med handicap (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik