Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 11 martie 2013 - Strasbourg

13. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputaţii au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-000183/2012) adresată de Amalia Sartori, în numele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, adresată Comisiei: Testele de stres (B7-0108/2013)

- (O-000018/2013) adresată de Pervenche Berès, în numele Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, adresată Comisiei: Impactul austerității asupra condițiilor de viață ale persoanelor cu dizabilități (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate